Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014


Φύλλα Εργασίας                 ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
Γλώσσα , κοινωνία και επικοινωνία
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΙΔ.: Α. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1η ομάδα:
Αναζητήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://digitalschool.minedu.gov.gr και στο σχολικό εγχειρίδιο της Έφρασης - Έκθεσης Γ΄ Λυκείου το κεφ. "Η πειθώ στη διαφήμιση" όπου καταγράφονται οι κατηγορίες του διαφημιστικού μηνύματος με κριτήριο τη μορφή του. Διαβάστε προσεκτικά και συζητήστε μεταξύ σας τα στοιχεία που σας δίνονται.
Στη συνέχεια εντάξτε σε κάποια από τις κατηγορίες τις παρακάτω διαφημίσεις με κριτήριο τη μορφή τους.
Καταγράψτε τις σκέψεις σας για κάθε διαφήμιση έτσι ώστε να τις παρουσιάσετε στην ολομέλεια της τάξης επεξηγώντας/αιτιολογώντας τη θέση σας.


  Ατομική εργασία (στο σπίτι)
 • Κάθε μέλος αναζητά στο διαδίκτυο τη διαφήμιση εκείνη που ανταποκρίνεται σε κάποιο (ή κάποια) από τα παραπάνω κριτήρια. Εκτυπώνει τη διαφήμιση και καταγράφει στο τετράδιο του τις σκέψεις του.
  Ομαδική εργασία (στην τάξη)
 • Η ομάδα συζητά τις ατομικές εργασίες των μελών της και αποφασίζει για τη διαφήμιση που κρίνει πως είναι η καλύτερη για την παρουσίαση των συμπερασμάτων της στην ολομέλεια της τάξης.
  ===============================================
 • Ανοίξτε τη διεύθυνση του σχολείου http://lyk-pefkon.thess.sch.gr/, κλικάρετε Projects, Παλαιότερες Αναρτήσεις , Ερευνητικές εργασίες Β΄ τετραμήνου, βρείτε το project “ Η πειθώ στη διαφήμιση” και μελετήστε τις εργασίες των ομάδων για τη διαφήμιση.
 • Ενισχύστε τα συμπεράσματά σας παρακολουθώντας διαφημιστικά videos στη διεύθυνση http://diafhmiseis.gr/ .
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Γλώσσα , κοινωνία και επικοινωνία
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΙΔ.: Α. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2η ομάδα: Στις διαφημίσεις που ακολουθούν παρατηρήστε τα διαφημιστικά μηνύματα όσον αφορά το λεξιλόγιο, τους γραμματικούς τύπους [ρηματικό χρόνο, πρόσωπο, αριθμό, έγκλιση], τις μεταφορές, τις παρομοιώσεις, τα λογοπαίγνια, τις σπάνιες ή εξεζητημένες λέξεις/φράσεις, τη χρήση της υπερβολής και του χιούμορ.]


-

,  Ατομική εργασία (στο σπίτι)
 • Κάθε μέλος αναζητά στο διαδίκτυο τη διαφήμιση εκείνη που ανταποκρίνεται σε κάποιο (ή κάποια) από παραπάνω κριτήρια. Εκτυπώνει τη διαφήμιση και καταγράφει στο τετράδιο του τις σκέψεις του για το ρόλο της γλώσσας σε σχέση με τον τελικό σκοπό της διαφήμισης.
  Ομαδική εργασία (στην τάξη)
 • Η ομάδα συζητά τις ατομικές εργασίες των μελών της και αποφασίζει για τη διαφήμιση που κρίνει πως είναι η καλύτερη για την παρουσίαση των συμπερασμάτων της στην ολομέλεια της τάξης.
  ====================================
 • Ανοίξτε τη διεύθυνση του σχολείου http://lyk-pefkon.thess.sch.gr/, κλικάρετε Projects, Παλαιότερες Αναρτήσεις , Ερευνητικές εργασίες Β΄ τετραμήνου, βρείτε το project “ Η πειθώ στη διαφήμιση” και μελετήστε τις εργασίες των ομάδων για τη διαφήμιση.
 • Ενισχύστε τα συμπεράσματά σας παρακολουθώντας διαφημιστικά videos στη διεύθυνση http://diafhmiseis.gr/ .


Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Γλώσσα , κοινωνία και επικοινωνία
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΙΔ.: Α. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3η ομάδα:
 • Παρατηρήστε τις παρακάτω διαφημίσεις και στη συνέχεια απαντήστε στα ερωτήματα:
-πόση έκταση καταλαμβάνει η εικόνα σε σχέση με το κείμενο;
-για ποιο λόγο επιλέχτηκε αυτή η συγκεκριμένη εικόνα; ενισχύει ή όχι την αποτελεσματικότητα του διαφημιστικού μηνύματος;
Αιτιολογήστε την άποψή σας.
 • Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας με τα οποία θα καταδείξετε στην ολομέλεια το ρόλο της εικόνας σε μια διαφήμιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου